Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.06.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.04 08:48
Treść aktu: