Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2021.04.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.08 15:11
Treść aktu: