Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
93.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie promocji na pierwszy stopień oficerski w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.13 10:49
Treść aktu: