Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.05.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.12 17:06
Treść aktu: