Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 86/MON z dnia 19 marca 2014 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.19 10:45
Treść aktu: