Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.07.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.16 13:26
Treść aktu: