Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 80/MON z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.06.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.08 14:43
Treść aktu: