Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Instytutu Medycznego
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 10:57
Treść aktu: