Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
92.
Decyzja Nr 106/MON z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w SiłachZbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.04.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.08 11:32
Treść aktu: