Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 29 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2017.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.05 10:46
Treść aktu: