Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie limitu awansowego w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.07.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.05 13:41
Treść aktu: