Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 18 marca 2014 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.03.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.19 10:10
Treść aktu: