Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy
Minister Obrony Narodowej 2022.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.07 15:37
Treść aktu: