Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie udostępnienia mienia ambulatoriów i ambulatoriów z izbą chorych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej oraz rehabilitacji leczniczej
Minister Obrony Narodowej 2021.04.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.02 15:03
Treść aktu: