Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 145/MON z dnia 9 maja 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.05.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.10 10:03
Treść aktu: