Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
91.
Decyzja Nr 104/MON z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej "Oksywska" przez. 43. Bazę Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.04.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.08 11:30
Treść aktu: