Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 93/MON z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie kkwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2017.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.05 10:44
Treść aktu: