Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 85/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona 13. Dywizjonowi Trałowców
Minister Obrony Narodowej 2013.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.12 09:16
Treść aktu: