Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.07.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.05 13:35
Treść aktu: