Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
Minister Obrony Narodowej 2022.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.07 15:33
Treść aktu: