Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 10:39
Treść aktu: