Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
90.
Decyzja Nr 143/MON z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie informowania o zmianie właściwości organów w stosunku do żołnierzy zawodowych w związku z posiadaniem broni prywatnej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.10 10:01
Treść aktu: