Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
9.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania” oraz „Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego”
Minister Obrony Narodowej 2022.02.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.01 12:39
Treść aktu: