Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
9.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 13:39
Treść aktu: