Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
9.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.02.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.20 16:54
Treść aktu: