Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
9.
Decyzja Nr 452/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. uchylająca decyzję w sprawie wystawiania dokumentów uprawniających do nabycia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:44
Treść aktu: