Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 92/MON z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2017.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.05 09:26
Treść aktu: