Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.02 12:39
Treść aktu: