Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 80/MON z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy
Minister Obrony Narodowej 2014.03.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.17 11:24
Treść aktu: