Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 77/MON z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Minister Obrony Narodowej 2022.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.07 15:27
Treść aktu: