Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.27 11:40
Treść aktu: