Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanej 1. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego święta 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
Minister Obrony Narodowej 2012.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.12 10:36
Treść aktu: