Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 38/MON z dnia 23 marca 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.24 15:49
Treść aktu: