Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
89.
Decyzja Nr 141/MON z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.05.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.10 10:00
Treść aktu: