Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu 1. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2016.05.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.05 12:01
Treść aktu: