Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Decyzja Nr 91/MON z dnia 26 kwietnia 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2017.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.27 09:45
Treść aktu: