Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Decyzja Nr 80/MON z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia patrona 15. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
Minister Obrony Narodowej 2018.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.02 12:21
Treść aktu: