Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac terminologicznych
Minister Obrony Narodowej 2022.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.07 15:23
Treść aktu: