Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
88.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 31. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Minister Obrony Narodowej 2021.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.24 13:10
Treść aktu: