Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2018.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.27 11:28
Treść aktu: