Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 11 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych
Minister Obrony Narodowej 2014.03.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.12 10:10
Treść aktu: