Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
Minister Obrony Narodowej 2020.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.25 11:59
Treść aktu: