Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
87.
Decyzja Nr 36/MON z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia święta 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja”
Minister Obrony Narodowej 2021.03.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.24 13:03
Treść aktu: