Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 90/MON z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.04.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.26 10:33
Treść aktu: