Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad opracowania w resorcie obrony narodowej projektu założeń ustawy o pozyskiwaniu zdolności przemysłowego potencjału obronnego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.04.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.08 09:23
Treść aktu: