Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 77/MON z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.26 12:04
Treść aktu: