Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 74/MON z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta 18. Pułku Artylerii
Minister Obrony Narodowej 2022.06.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.06.03 14:00
Treść aktu: