Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2019.05.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.09 15:52
Treść aktu: