Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.25 11:39
Treść aktu: