Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
86.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.07 10:31
Treść aktu: